Shape24 Shape25 Shape23 Shape22 id40217416 Firma Program Pytania Pobierz Kontakt

Pytania

1. Jak usunąć fakturę ?

Jeśli dokument jest nierozliczony, tzn. pole „Zapłacono” jest puste należy przejść do dołu dokumentu, przy pomocy klawisza F4 skasować kolejno wszystkie pozycje faktury, wrócić przy pomocy klawisza F6 do nagłówka i przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl + F4 skasować cały dokument.

      Jeśli dokument jest rozliczony należy w polu „Zapłacono” wcisnąć klawisz F2 i w oknie rozliczeń, w kolumnie „zapłacono” wpisać zero. Następnie postępować jak wyżej.

2. Jak wystawić fakturę korygującą ?

Na fakturze korygującej umieszczamy tylko te pozycje które chcemy poprawić.

      Po wciśnięciu kombinacji klawiszy Alt + F1 piszemy nagłówek faktury.

      Pierwsza pozycja dołu dokumentu powinna być pierwszą poprawianą pozycją, dokładnie przepisaną z faktury korygowanej. Jeśli poprawiamy więcej pozycji, pozycje te dopisujemy przy pomocy klawiszy Alt + F1 w takiej postaci w jakiej występują na fakturze korygowanej ( łącznie z numerami liczby porządkowej). Ta część dokumentu zaznaczona jest na czerwono i zawiera pozycje przed korektą.

      Następnie przy pomocy klawisza F1, zachowując kolejność, wpisujemy te same pozycje faktury w takiej postaci w jakiej mają występować po korekcie. Jeśli pozycja ma być usunięta, cały wiersz wypełniamy pustymi polami (oprócz liczby porządkowej).

      Poprawnie wystawiony dokument posiada tyle samo wierszy w kolorze czerwonym i kolorze czarnym i zawiera tylko pozycje poprawiane.

desktop_computer_512