Shape24 Shape25 Shape22 id40217416 Firma Program Pobierz Kontakt

Program

       Program jest doskonałym rozwiązaniem dla osób rozliczających się z urzędem skarbowym za pomocą książki przychodów i rozchodów. Na podstawie raz wprowadzonych faktur sprzedaży program automatycznie generuje książkę przychodów i rejestry sprzedaży.

      Moduł „FAKTURA” umożliwia wystawianie faktur VAT i rachunków ze sprzedaży towarów i wykonanych usług. Zawiera magazyn oraz katalog kontrahentów, usług i napraw serwisowych. Dokonuje rozliczeń płatności, tworzy noty odsetkowe, dokumenty KP i KW.

      Kartoteka magazynowa posiada wiele opcji umożliwiających analizę stanu, cen i ruchu towarów. Możliwe jest wielokrotne zamknięcie miesiąca.

       Program obejmuje również rozliczenia płacowe. Sporządzenie listy płac zajmuje kilkadziesiąt sekund. Automatycznie tworzona jest kartoteka zarobków oraz deklaracje PIT4 i PIT11.

       Moduł „Analizy” dostarcza wielorakich informacji o zobowiązaniach i należnościach płatniczych, przychodach i kosztach ponoszonych w trakcie prowadzenia działalności.

      Możliwe jest kupno i praca na pojedynczych, wybranych przez użytkownika modułach.

      Przez rok od daty zakupu zapewniamy bezpłatną aktualizację. Na naszej stronie zawsze znajduje się jego aktualna wersja.

desktop_computer_512